Trống Sấm (trống tiến vua)

Liên hệ

  • Chiều cao thân trống từ 1,5 mét đến 2,6 mét, đường kinh mặt trống từ 1,3 đến 2,5 mét.
  • Bảo hành: Mặt trống: 3 năm, tang trống: 5 năm

0913 924 411